ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Q Walk-by)

Η ραδιοτεχνολογία αποτελεί μέρος του σύγχρονου κόσμου. Αυτό ισχύει επίσης στη καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης. Εμείς οι άνθρωποι της Μολλούδης Α.Ε. ενστερνιζόμενοι αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας χρησιμοποιούμε  ένα αξιόπιστο και πρωτοπόρο σύστημα για την απομακρυσμένη ανάγνωση μετρήσεων κατανάλωσης, το οποίο δημιούργησε η Qundis (Kundo), ώστε η χρήση των πολύτιμων ενεργειακών μας πόρων να γίνεται με οικονομία.

Με την χρήση των συστημάτων της Qundis και των προγραμμάτων ανάλυσης και επιμερισμού κοστολογίου που διαθέτουμε, προσφέρουμε την πλέον αξιόπιστη, οικονομική, οικολογική και δίκαιη κατανομή δαπανών.

Τι αναμένεται από ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων;

  1. Απόλυτη αξιοπιστία,
  2. εύκολο χειρισμό και
  3. να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον .

Το Q walk-by σύστημα της Qundis επιτυγχάνει να συνδυάσει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε απόλυτη εναρμόνιση μεταξύ τους.

Η καταγραφή δεδομένων

Δεν θα μπορούσε να ήταν ευκολότερη. Στον προκαθορισμένο χρόνο καταγραφής δεδομένων, ο μετρητής στέλνει την κατανάλωση που έχει καταγράψει. Ο υπεύθυνος καταγραφής δεδομένων το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να εισέλθει στο κτίριο ή απλά να περπατήσει γύρω από αυτό με το κινητό σύστημα walk-by . Αυτό αποτελείτε από έναν φορητό δέκτη δεδομένων και and ένα PDA ή Laptop με το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα. Ο δέκτης δεδομένων καταγράφει τις εξάγει τις ενδείξεις μέσω ραδιοκυμάτων και κατόπιν τα αποστέλει ασύρματα, μέσω τις διεπιφάνειας. Το λογισμικό του υπολογιστή δεν διαχειρίζεται μόνο τα εξαγόμενα δεδομένα, επίσης δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας καταγραφής. Μετά την εξαγωγή όλων των δεδομένων ο υπεύθυνος μετρήσεων δύναται να επιστρέψει στο γραφείο του, όπου θα εξάγει τα δεδομένα από το λογισμικό σε κάποιο χρεωστικό πρόγραμμα και θα προχωρήσει στις κατάλληλες διαδικασίες για την κατανομή των δαπανών.

Πλεονεκτήματα για τους ενοίκους

Κατοχυρώνεται το απαραβίαστο του ιδιωτικού χώρου: ο ένοικος δεν είναι αναγκαίο να γνωρίσει τον υπεύθυνο μετρήσεων. Εκτός βέβαια εάν τον συναντήσει τυχαία στο κλιμακοστάσιο κατά την εξαγωγή των μετρήσεων.  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα : τα λάθη στις μετρήσεις ανήκουν πλέον στο παρελθόν, διότι τα δεδομένα των μετρήσεων μεταδίδονται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα εξαγωγής δεδομένων στο πρόγραμμα χρεώσεων. Η μη δημιουργία λαθών χαρίζει σε όλους χαμόγελο. Επιπλέον οι συσκευές μέτρησης μεταδίδουν εκτός μηνιαίες ενδείξεις αλλά και τις ετήσιες, με αυτό τον τρόπο ο ένοικος έχει την δυνατότητα να ρυθμίζει την κατανάλωσή των ενεργειακών πόρων του με γνώμονα την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό που είναι άξιο αναφοράς: το σύστημα Q w a l k - b y της QUNDIS  είναι απολύτως ασφαλές. Είναι ασφαλές για άτομα με βηματοδότη και επίσης για τα άτομα που φοβούνται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία συναντάται σε χαμηλά επίπεδα: η υπολογιζόμενη ενέργεια μετάδοσης και ο ελάχιστος χρόνος μετάδοσης των δεδομένων  των συσκευών μέτρησης έχουν επίδραση αρκετά μικρότερη από τις καθορισμένες τιμές που υπαγορεύει η οδηγία περί των ηλεκτρομαγνητικών παλμών της Ε.Ε..

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας μετρήσεων

Το σύστημα Qwalk-by είναι εξ ολοκλήρου ασύρματο. Αυτό επιτρέπει την εύκολη μετάδοση των δεδομένων. Ο εξοπλισμός των κτιρίων με πομποδέκτες διευκολύνει την μεγάλη μετάδοση εμβέλειας, την γρήγορη και εύκολη μετάδοση των δεδομένων.  Σχετικά με την ταχύτητα και την απλότητα: η τοποθέτηση των συσκευών μέτρησης είναι εύκολη και γρήγορη. Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα: μετά την εγκατάσταση, οι συσκευές μέτρησης άμεσα μεταδίδουν ένα πρωτόκολλο ελέγχου λειτουργίας ασύρματα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία και η άρτια τοποθέτηση των συσκευών μέτρησης.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2012 MOLOUDIS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.