Επικοινωνία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΜΟΛΟΥΔΗΣ Α.Ε
Θέρμανση - Κλιματισμός - Εξαερισμός

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ 1177 - Νεοχωρούδα

Τηλ: 2310 785.410 - 411 - 412
Fax: 2310 781.375 - 562

info@moloudis.gr

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2012 MOLOUDIS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.