Προϊόντα ›› Κυκλοφορητές

ΣΕΙΡΑ UPS 100

Μονοβάθμιοι κυκλοφορητές με ρακόρ  (ενίοτε με φλάντζα), με στόμια αναρρόφησης / κατάθλιψης In-line, ιδίας ονομαστικής διαμέτρου. Συνδεδεμένοι με ασύγχρονους, μονοφασικούς, υδρολίπαντους ηλεκτροκινητήρες, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης άνω της κλάσης C, χαμηλών επιπέδων θορύβου. Φέρουν πτερωτή από συνθετικό υλικό 30 % περιεκτικότητας σε ίνες γυαλιού, για μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες , άξονα από κεραμικό υλικό για την αποφυγή επικαθίσεων, διαβρώσεων και ηλεκτρόλυσης, καθώς επίσης και μονοκόμματο (μη συγκολλητό - μη πρεσσαριστό) ανοξείδωτο χιτώνιο στάτη.  Ευρεία γκάμα , χωρίς ανάγκη συντήρησης!

  • Θερμοκρασία υγρού: +2οC έως + 110οC (έκδοση Κ: -25οC έως + 95οC)
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
  • Κλάση προστασίας: IP 42 ή IP 44 (βλέπε τεχνικά έντυπα)
  • Κλάση μόνωσης: F ή H (βλέπε τεχνικά έντυπα)

ΤΥΠΟΣ UPS ΡΑΚΟΡ Rp ΜΗΚΟΣ (mm)
25-30 1 180
25-40 1 180
25-40 1 130
25-50 1 180
25-50 1 130
25-60 1 180
25-60 1 130
25-70 1 180
25-70 1 130
32-40 1 1/4 180
32-50 1 1/4 180
32-60 1 1/4 180
32-70 1 1/4 180
25-55 1 180
25-80 1 180
25-100 1 180
25-120 1 180
32-55 1 1/4 180
32-80 1 1/4 180
32-100 1 1/4 180

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2012 MOLOUDIS S.A. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.